Historie - SDH Velešovice

 

Sbor hasičský ve Velešovicích

Obec Velešovice čítá 190 domů s převládající krytbou křidlicovou. Obyvatelé zabývají se polním hospodářstvím. Poloha obce a okolí jest pahorkatina. Dobrovolný sbor hasičský založen byl roku 1893 a zakladatelem jeho byli: Otto Dvořák – správce velkostatku, František Potůček – učitel a co odborník Vilém Valníček ze Slavkova. Toho času byl starostou obce František Mráz – rolník a rozhodný našinec pokrokumilovný. V obecní radě byli: Eduard Kalousek – kovář a Antonín Frank – rolník. Všichni tři přispívali sboru peněžitě.

Prvním předsedou byl Homola, náčelníkem František Hlásenský a jednatelem Severin Havíř. Sbor trvá 5 roků.

Nyní jest předsedou Melichar Baláč, náčelníkem František Hlásenský a jednatelem Eduard Novozamský. Od založení až po dnes členy sboru vytrvali: Jan Škorpil, František Svoboda, František Hlásenský, Petr Drápal, František Junák, Jan Magda, Klementin Klement, Severin Spáčil, František Modlitba, Eduard a Jan Novozamský, Petr a Čeněk Frank, Antonín Truksa, Severin Havíř, Martin Homola, Alois Skřivánek, Josef Čáslava, Bedřich Šafránek, Antonín Svoboda, Martin Horák, Robert Straka a Hynek Mráz.

Sbor má čtyřkolovou stříkačku, dvoukolový naviják na hadice, posunovací žebř a střechové žebře, vše v úhrnné ceně 900zl.; týž zúčastnil se dosud 6. požárů.