odkazy

 

popis odkaz
Vaše cesty k bezpečí www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska www.dh.cz/
Hasičský záchraný sbor Češké republiky www.hzscr.cz/
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje www.firebrno.cz/
Obec Velešovice www.velesovice.cz